Zakład PepsiCo Frito Lay otrzymał certyfikat ISO 14001

1003
Przez cały 2009 rok wszyscy pracownicy zakładu brali udział we wdrażaniu systemu ISO 14001. Dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołów wdrożeniowych i załogi audytorzy z międzynarodowej jednostki certyfikującej zgodnie rekomendowali nasz zakład do certyfikatu. To duży sukces, który jest dla całego zespołu powodem do dumy – powiedział Makis Myaris, Dyrektor Zakładu PepsiCo Frito Lay w Tomaszowie Mazowieckim. Certyfikat to zarówno złożone procedury, mające zapewnić przestrzeganie wysokich standardów, jak również szereg praktycznych działań. Chodzi między innymi o efektywną segregację odpadów różnego rodzaju, oszczędne użytkowanie wody i energii, eliminację zagrożenia przedostania się substancji potencjalnie niebezpiecznych do kanalizacji i wiele innych. Załoga poznaje zasady i wdraża je w swojej pracy – dodał.

Zewnętrzni audytorzy oceniali rzetelność wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskiem, procedury analizy ryzyka dla kluczowych procesów zakładu, realizację programów pro-środowiskowych i wiele innych aspektów. Polityka wszystkich zakładów PepsiCo Frito Lay w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych jest wyznaczana pod wspólnym dla całej Organizacji PepsiCo hasłem ReCon, czyli Resource Conservation (Ochrona Zasobów). Również w zakładzie w Tomaszowie Mazowieckim sformułowano szereg zadań związanych z troską o ochronę środowiska naturalnego, zarówno na rok bieżący jak i długofalowych (aż po rok 2015). Jednym z sukcesów w realizacji powyższych celów jest wdrożenie w zakładzie Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001, uznawanego przez Europejski i Polski Komitet Normalizacyjny.      

 
Na wdrożenie systemu zdecydowaliśmy się z myślą o społeczności Tomaszowa Mazowieckiego i środowisku, w którym żyjemy – powiedział Jerzy Szyszko, dyrektor operacyjny PepsiCo na Europę Centralną. Drugim ważnym powodem dla którego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu jest budowanie prestiżu zakładu w Tomaszowie i całej firmy PepsiCo Frito Lay. Nasi klienci są coraz bardziej świadomi i wymagający. Przy wyborze produktu kierują się wieloma aspektami, w tym aspektem środowiskowym. Chcemy sprostać Ich wymaganiom. Nie sposób pominąć również trzeciego z powodów – ekonomicznego – dodał.

Zdobycie certyfikatu jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju zakładu PepsiCo Frito Lay w Tomaszowie Mazowieckim. Od momentu przejęcia zakładu przez koncern PepsiCo w 2006 r. zainwestowano kilkadziesiąt milionów złotych w modernizację zakładu i dostosowanie go do wysokich standardów jakości produkcji i warunków pracy. Zakład ma rozbudowane i sprawnie funkcjonujące polityki ochrony pracowników (ERP – system eliminujący ryzyko wypadków), konsumentów (CRP – system eliminujący zagrożenia produktu) oraz politykę ochrony środowiska naturalnego (EMS – system zarządzania środowiskiem).

Na początku 2010 r. zakończyliśmy modernizację fabryki. Produkujemy zarówno na rynek krajowy jak i na eksport. Wybudowaliśmy nowoczesną halę produkcyjną i budynek socjalno-biurowy. Możemy śmiało powiedzieć, że zakład spełnia wysokie standardy jakości produkcji i oferuje bezpieczne, przyjazne środowisko pracy – powiedział Makis Myaris. Zatrudniamy 350 osób. Pracownicy mają zapewnione możliwości rozwoju, np. w ramach Akademii Menedżerów Frito Lay oraz dzięki wielu szkoleniom wewnętrznym. Jeszcze w 2010 r. zostanie rozpoczęta warta kilkadziesiąt milionów złotych inwestycja w kolejną linię produkcyjną. Będzie ona połączona z rozbudową obecnego budynku produkcyjnego. Planujemy jej zakończenie w połowie roku 2011. To wszystko pozwala nam z optymizmem myśleć o przyszłości zakładu w Tomaszowie Mazowieckim – dodał Makis Myaris.

Działania w zakresie modernizacji i rozwoju zakładu w Tomaszowie Mazowieckim wpisują się w globalną strategię działań PepsiCo na rzecz zrównoważonego rozwoju Performance with Purpose. Zobowiązania przyjęte i realizowane przez PepsiCo to m. in.:

•    W dziedzinie zdrowia i zrównoważonego rozwoju społecznego:
     Do 2012 r. – zamieszczenie informacji o zawartości kalorycznej i składnikach odżywczych na opakowaniach żywności i napojów
     Do 2012 r. – wycofanie się ze sprzedaży bezpośredniej napojów z zawartością cukru
w szkołach podstawowych i średnich
•    W dziedzinie ekologii:
     Do 2012 r. – zmniejszenie wagi opakowań wykorzystywanych w produkcji o 160 000 ton, co pozwoli na zmniejszenie liczby składowanych odpadów o 454 000 ton
     Eliminacja wytwarzania odpadów komunalnych w zakładach produkcyjnych PepsiCo
     Redukcja absolutnej emisji gazów cieplarnianych w globalnej działalności PepsiCo
•    W dziedzinie rozwoju środowiska pracy:
     Rozwój bezpiecznego miejsca pracy poprzez redukcję wypadków w pracy
     Wdrażanie dobrych praktyk w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Globalne cele firmy mają przełożenie na rozwój polskich zakładów, w tym zakładu w Tomaszowie Mazowieckim. W 2009 r. zakończyliśmy modernizację zakładu. W 2010 r. zakończymy modernizację drugiej fabryki PepsiCo Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim. Dzięki modernizacji fabryk ograniczymy ich wpływ na środowisko, podniesiemy bezpieczeństwo pracy, będziemy także mogli produkować nowe, doskonalsze produkty, dostosowane do zmieniających się oczekiwań konsumenckich. W PepsiCo jesteśmy zdeterminowani, aby stale dostarczać lepszą i zdrowszą żywność i napoje naszym konsumentom oraz zapewniać zrównoważone, zorientowane na pracownika środowisko pracy i oferować pozytywny wpływ na lokalną społeczność – powiedziała Małgorzata Skonieczna, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PepsiCo na Europę.