PONAD 30 MLN ZŁ DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

647

 

 

W działaniu 3.3.2 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – Wsparcie dla MSP”, dla małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru całej Polski zarezerwowano 20 mln zł. Przedsiębiorcy ci będą mogli otrzymać dofinansowanie zakupu usług doradczych niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (np. przeprowadzenie emisji akcji) w celu wprowadzenia zmian o charakterze innowacyjnym. Pojedynczy wniosek może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów, maksymalnie do równowartości 2 000 000 EURO.

Z kolei w działaniu 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” dla małych i średnich przedsiębiorców zarezerwowano kwotę 10,8 mln zł. Przedsiębiorcy mogą tu otrzymać dofinansowanie przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do polskiego bądź międzynarodowego organu patentowego. Dofinansowanie pokryje nawet 70% kosztów, nie więcej jednak niż 400 tys. zł na jeden projekt.

Wnioski w obu działaniach przyjmowane będą w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do końca roku poprzez elektroniczny generator wniosków. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP.

W przypadku przedsiębiorców z regionu łódzkiego, w sprawnej i profesjonalnej weryfikacji wniosku dotacyjnego mogą bezpłatnie pomóc ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). Świadczą one usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki te prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy zainteresowani pomocą specjalistów z Punktów Konsultacyjnych KSU mogą zgłosić się do następujących ośrodków:


  1. Agencja Rozwoju Lokalnego "AGROTUR" S.A. Krupski Młyn, ul. Kolejowa 63, Wieluń, godziny otwarcia: pon.- pt.: 8:00-16:00
  2. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., ul. Wyszyńskiego 11, Kutno, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
  3. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, Zelów, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
  4. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. 3 Maja 2, Piotrków Trybunalski, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00
  5. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, Łódź, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:30-16:30
  6. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:30-16:30
  7. Regionalna Izba Gospodarcza, ul. Sarańska 5, Sieradz, godziny otwarcia: pon. – pt.: 9:00-17:00
  8. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku, ul. Kościuszki 6, Radomsko, godziny otwarcia: pon. – pt.: 8:00-16:00.


Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania w/w konkursami w PO IG i do śledzenia informacji dotyczących obu naborów. Szczególnej uwadze polecamy Państwu działalność ośrodków KSU, z których doświadczenia mogą korzystać wszyscy ubiegający się o dotacje unijne przedsiębiorcy z Państwa regionu.