Szkoła bez uzależnień

786

Nasi przodkowie za takie wartości potrafili oddać własne życie, a czy współcześni młodzi ludzie będą umieli tak kochać Ojczyznę i hołdować narodowym wartościom? Otóż, wszystko zależy od dobrych wzorców i egzekwowania odpowiednich postaw. Dlatego istnieje powszechna potrzeba, aby powstawały szkoły katolickie. W 2009 roku w naszym mieście powołano do życia Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. św. Ojca Pio. Założyli je wspólnie mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i ościennych gmin. Zauważyli oni potrzebę takiego kształcenia, gdzie oprócz zdobywania gruntownej wiedzy dzieci i młodzież przyswoją sobie zasady szacunku i miłości do drugiego człowieka oraz tego jak być osobą wolną od wszelkiego rodzaju uzależnień.

 

Od 1 września 2010r. na terenie naszego miasta rozpoczęło swoją działalność oświatową Katolickie Gimnazjum, które ma swoją siedzibę przy ul. Warszawskiej 95/97 w budynku Gimnazjum nr.2 należącym do samorządu miejskiego.

 

Mamy odrębne wejście do budynku – mówi dyrektorka Katolickiego Gimnazjum, Marta Marszał. Zdajemy sobie sprawę, iż z chwilą powstawania nowych klas będzie potrzebna większa liczba sal lekcyjnych. W chwili obecnej Zarząd Stowarzyszenia czyni starania, aby znaleźć obiekt dzięki któremu będzie mogła się usamodzielnić i budować od podstaw swoją tożsamość.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych – mówi Marek Kociubiński, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia oświatowego im. Św. Ojca Pio, oznacza to, że programy nauczania zatwierdzone są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i są takie same jak w szkołach samorządowych. Nauka jest bezpłatna, a środki na prowadzenie szkoły są pozyskiwane z przysługującej ustawowo subwencji oświatowej, jak również z przekazywanych darowizn przez osoby, które są członkami Stowarzyszenia lub jego sympatykami.

 

Czas trwania naboru do szkół katolickich na rok szkolny 2011/2012 będzie trwał przez okres wakacji. Możliwe będą też przyjęcia uczniów w czasie trwania roku szkolnego, którzy z jakichkolwiek przyczyn chcieliby zmienić miejsce nauki.