NIE ZDAŁ CO CZWARTY MATURZYSTA

595

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2011 r.

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych (tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego) – jak poinformowała CKE na swojej stronie internetowej – przystąpiły 343 824 osoby, z których egzamin zdało 259 529, co stanowi 75,5 proc. ogółu.

Egzaminu maturalnego nie zdało 84 259 abiturientów – to prawie jedna czwarta wszystkich zdających. Z liczby tej 59 965 osób będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Zgodnie z przepisami maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu (pisemnego lub ustnego), ma prawo poprawić go pod koniec wakacji.

Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 24 330 osób, czyli 7 proc. zdających.

Matury najlepiej zdawali uczniowie liceów ogólnokształcących – egzaminy zdało tam 86 proc. przystępujących do nich osób. Wyraźnie słabiej poszło uczniom techników – sukces odniosło tam 63 proc. uczniów. Najgorzej zaś maturę zdawali uczniowie liceów i techników uzupełniających – sukces w tych typach szkół odniosło odpowiednio 23 proc. i 19 proc.

 

 

Źródło: www.onet.pl

WWW.NIEZDALEMMATURY.PL