30. TOMASZOWSKI BIEG im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

660

Bieg poświęcony jest wybitnemu polskiemu sportowcowi, mistrzowi olimpijskiemu z Moskwy na dystansie 3000 m z przeszkodami.
Popularny Bronek w 1981 roku zginął w wypadku samochodowym na moście w rodzinnym Grudziądzu. Rok później odbył się pierwszy bieg tomaszowski i od tej pory pamięć wybitnego lekkoatlety biegacze czczą rywalizacją sportową.
W tegorocznej imprezie gościem honorowym zawodów  będzie  brat Bronisława Malinowskiego –  Robert, który obecnie jest prezydentem Grudziądza.
Głównymi sponsorami imprezy są Ceramika Paradyż  oraz  Bank Gospodarki Żywnościowej.
Impreza dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Start i meta usytuowane są na stadionie OSiR-u ul. Nowowiejska 11/27.
W imprezie tradycyjnie mogą wziąć udział wszyscy chętni.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów od godz.  9.00 do godz.10.30 w sekretariacie imprezy (główne wejście do hali OSiR).
Do biegu na dystansie 10 km można już się zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.osirtomaszow.pl. Tą drogą zgłoszenia przyjmowane będą do 30 sierpnia.
W biegu głównym pomiar czasu przeprowadzany będzie elektronicznie, a więc zawodnicy będą biegli z chipami, a trasa zawodów posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Dodać należy, że na dzień dzisiejszy akces udziału w biegu na 10 km  wyraziło już ok.100 osób.
Otwarcie zawodów zaplanowano na godz. 11.00.
Pięć minut później rozpocznie się bieg rekreacyjny bez ograniczeń wiekowych na dystansie 1500 m.
O godz. 11.15 do rywalizacji sportowej na trasie 3 km wyruszą kobiety oraz młodzież do 19 lat.
Start do biegu głównego na 10 km wyznaczono na godz. 11.45.
Zakończenie imprezy (dekoracja i wręczenie nagród)  zaplanowane jest na 13.30 a następnie przeprowadzone zostanie losowanie nagród wśród uczestników biegów na 3km i 1500 m.
Trasa biegu na dystansie 10 km prowadzić będzie ulicami: Nowowiejska, Park Miejski, Warszawska, Konstytucji 3-go Maja, Nadrzeczna, Zgodna, Majowa, Nowowiejska. Biegacze będą mieli do pokonanie dwie takie pętle. Już teraz organizatorzy serdecznie przepraszają użytkowników dróg za powstałe utrudnienia.
W ubiegłym roku zwycięzcą biegu głównego został  Piotr Pałka  z Katowic z czasem 33 min 06 sek.
Wpisowe za udział na 10 km wynosi – 20 zł., płatne na konto organizatora do 30 sierpnia, po tym terminie 30 zł., na  3 km i 1500 m – 2 zł.
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują dyplom, pamiątkowy znaczek oraz wezmą udział w losowaniu wielu upominków rzeczowych w tym dwóch rowerów górskich oraz olbrzymiej maskotki.
Każdy uczestnik biegu na 10 km otrzyma okolicznościowy medal.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w niedzielne przedpołudnie 4 września na obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji na ul. Nowowiejską.