Kolejna zmiana organizacji ruchu na Pl. Kościuszki

772

Główna zmiana polegać będzie na wyłączeniu z ruchu kołowego południowej części Placu Kościuszki, ulicy B. Joselewicza na odcinku przylegającym do Placu Kościuszki oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Wschodniej do Placu Kościuszki. W tym etapie robót przywrócony zostanie ruch kołowy na północnej jezdni ulicy przebiegającej przez Plac Kościuszki.

 

Ruch pieszy po południowej stronie Placu Kościuszki odbywać się będzie chodnikami wzdłuż ul. Berka Joselewicza, południowej oraz wschodniej pierzei Placu Kościuszki .

 

Zostanie wytyczony objazd dla pojazdów poruszających się Al. M. J. Piłsudskiego w kierunku wschodnim oraz zachodnim do ul. B. Joselewicza ulicami jednokierunkowymi Krzyżową oraz Wschodnią – na odcinku ul. Wschodniej od skrzyżowania z ul. Krzyżową do skrzyżowania z ul. B. Joselewicza kierunek ruchu zostanie odwrócony (ruch w kierunku wschodnim). 

 

Dla pojazdów poruszających się Al. M. J. Piłsudskiego w kierunku wschodnim – do ul. Warszawskiej oraz Św. Antoniego – zostanie wytyczony objazd przebiegający ulicami Legionów oraz Barlickiego. ( zgodnie z obowiązującym oznakowaniem).

 

Zostanie zmieniona organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania Wschodnia – Polna oraz Polna – Jerozolimska . Ruch ul. Polną na odcinku Wschodnia – Jerozolimska odbywać się będzie w kierunku ul. Jerozolimskiej. Na ulicy Jerozolimskiej zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach drogi.

 

Tymczasowy postój Taxi w tym etapie robót zostanie przeniesiony na Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku miedzy ul. Krzyżową oraz Grunwaldzką.

 

Przed skrzyżowaniem Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. B. Joselewicza oraz ul. Polna – Plac Kościuszki zostaną ustawione bariery U-20b z lampami koloru czerwonego oraz znaki B-1.

 

W tym etapie robót zostanie przywrócony ruch kołowy na północnej jezdni Placu Kościuszki. Północna pierzeja Placu Kościuszki (dawny parking przy kamienicy Knothe, dawny postój TAXI) zostanie wygrodzona barierami U-20c. Miejsce robót zostanie wygrodzone barierami U-20a ( wzdłuż północnej jezdni Placu Kościuszki ) oraz U-20c ( wzdłuż ciągów pieszych ).

 

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego to 30.09.2013 r.

 

Więcej informacji na stronie:

www.tomaszow-maz.eu/537-460a1c3137868-49186-p_1.htm