Obchody 110-lecia istnienia I LO w Tomaszowie Mazowieckim

1180
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Antoniego. Nastepnie uczestnicy przeszli na teren I Liceum, gdzie pod tablicami zostały złożone kwiaty. Uczniowie szkoły i  przedstawiciele Starostwa Powiatowego: wicestarosta – Sławomir Szewczyk i członek Zarządu Powiatu – Leon Karwat, złożyli kwiaty pod Obeliskiem Wychowanków Szkoły Poległych w Walkach o Niepodległość w latach 1914-1920 i Nauczycieli Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.
Ewa Męcina – dyrektor szkoły powiatła zaproszonych gości, wśród których byli między innymi:  Konrad Czyżyński – wicekurator oświaty w województwie łódzkim, Dorota Krawczyk-Stańdo z Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Sejmiku Województwa Łódzkiego: wiceprzewodnicząca – Anna Grabek i radni: Cezary Krawczyk i Andrzej Barański, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim: starosta – Piotr Kagankiewicz, wicestarosta – Sławomir Szewczyk, członkowie Zarządu Powiatu: Kazimierz Baran i Leon Karwat, przewodniczący Rady Powiatu – Mirosław Zieliński, prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Rafał Zagozdon, przewodniczący Rady Miasta – Stanisław Stańdo. W spotkaniu udział wzięli absolwenci szkoły z różnych lat, którzy przyjechali z różnych stron Polski.
Młodzież I Liceum zaprezentowała program słowno-muzyczny zatytułowany „A jednak twierdzę, to jest ziemia czarów i w podarunku niesie wieczną młodość.”, w której zostały wykorzystane wiersze Czesława Miłosza, Agnieszki Osieckiej oraz tomaszowianki – Emilii Tesz.  Wyświetlony został film „Wczoraj i dziś.I Liceum”, zrealizowany przez uczniów.
W czasie uroczystości wręczone zostały medale Komisji Edukacji przyznane przez Krystynę Szumilas, minister Edukacji Narodowej. Czworo nauczycieli z I LO zostało uhonorowanych, a byli to: Małgorzata Darczyńska, Mirosława Marcinkowska-Budnik, Bożena Zielonka i Krzysztof Wosek. Także z innych tomaszowskich szkół nauczyciele zostali uhonorowani: Ewa Brzezińska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 14, Tomasz Tyce – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Piotr Kaniewski z Gimnazjum nr 3, Iwona Krześlak – nauczyciel Przedszkola nr 2, Ewa Mosiewicz – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadimnazjalnych nr 6, Bożena Ostrowska – nauczyciel z Przedszkola nr 8, Irena Stańczykowska z ZSP 6 i Barbara Wojnak-Ciechowska z ZSP nr 3. Odznaczenia wręczali: Konrad Czyżyński, Piotr Kagankiewicz i  Rafał Zagozdon.
W piątek wieczorem w hali sportowej odbył się bal absolwentów. W sobotę uczestnicy zwiedzali groby swoich kolegów oraz wzięli udział w wycieczce Tomaszowska Okrąglicą, czyli Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła i Groty Nagórzyckie.