Konsultacje dotyczące funduszy europejskich w Ujeździe

808
Najbliższe konsultacje odbędą się 11 października 2013r. w godz. 11.00 – 14.00 w Urzędzie Gminy Ujazd, Pl. Kościuszki 6.  

Akcja ma na celu upowszechnienie wśród potencjalnych jak i faktycznych odbiorców funduszy unijnych wiadomości na temat obecnie realizowanych programów, ułatwić dostęp mieszkańcom województwa do informacji i wiedzy dotyczących możliwości wykorzystania funduszy europejskich, wesprzeć beneficjentów w procesie pozyskiwania środków, jak i rozliczania projektów.  
Jak zgłosić się na konsultacje?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i wysłać go na  adres e-mail: info_rpo@um.belchatow.pl lub pod nr faksu: 044 632 69 23,  do dnia 10 października 2013r.  

 
Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie

Urząd Miasta Bełchatowa;
ul. Kościuszki 1, I piętro pokój 214
tel. 44 733 51 44;
email: info_rpo@um.belchatow.pl