Śpiewano „Wieloma językami”

711
Duet artystów podczas tomaszowskiego koncertu zaprezentował utwory wchodzące w skład projektu pt. „Wieloma językami”, na który składają się tradycyjne pieśni w językach mniejszości zamieszkujących województwo Podlaskie. Sam projekt to mozaiką pieśni w niekiedy już zanikających językach: w jidysz, w języku Cyganów nizinnych, po białorusku, rosyjsku, litewsku, ukraińsku, czy w języku tatarskim. Dominowały aranżacje oparte na łączeniu nowoczesnych technik samplingu czy loopu z brzmieniami instrumentów etnicznych, takich jak m.in. morinhuur i drumla. Koncert nawiązywał do tradycji Podlaskiego – regionu, z którego pochodzi Karolina Cicha. Podlaskie – pogranicze Wschodu i Zachodu, jeden z najbardziej zróżnicowanych regionów w Polsce pod względem kulturowym i etnicznym. Oprócz Polaków tereny te zamieszkują Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy, Cyganie. Przed wojną mieszkali tu i tworzyli Żydzi. Wierzy się tu wieloma religiami, mówi wieloma językami, nie dziwi fakt, że to właśnie tu zrodziła się idea Esperanto – w tym wielokulturowym środowisku wychowywał się Ludwik Zamenhof (i też w tym właśnie języku zabrzmiał jeden z bisów).

 

Warto wspomnieć, że projekt „Wieloma językami” zwyciężył na tegorocznym Festiwalu Folkowym Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. To krótki koncertowy przerywnik w planach związanych z upowszechnianiem twórczości Juliana Tuwima za pomocą muzyki, który jednak swoją wielokulturowością wpisuje się poniekąd w jej aurę – wszak poeta spędził dzieciństwo i młodość w Łodzi oraz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, a więc w miejscach zamieszkiwanych w tamtych czasach przez co najmniej cztery narodowości.