Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

895

Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim.


W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie statuetek „Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Wyróżnienie to przyznała Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego, a otrzymali je emerytowani nauczyciele Pan Jerzy Wojniłowicz i Pan Bogusław Drozdowski. Akt nadania wyróżnienia odczytali Prezydent Miasta – Pan Rafał Zagozdon i Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Stańdo.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej dyrektorzy i nauczyciele otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Starosty Tomaszowskiego.

Nauczycielom przedszkoli i szkół nagrody wręczali Prezydent Miasta – Pan Rafał Zagozdon, Z-ca Prezydenta Miasta – Pan Waldemar Wendrowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Pan Stanisław Stańdo.

Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek powiatowych nagrody wręczali Starosta Powiatu – Piotr Kagankiewicz, Członek Zarządu Powiatu Pan Leon Karwat i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mirosław Zieliński.

 

W uroczystościach uczestniczyli radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, placówek kultury, przedstawiciele pracowników  administracyjno-obsługowych szkół, przedstawiciele duchowieństwa, policji, instytucji wspierających oświatę, przedstawiciele związków zawodowych działających w szkołach i w placówkach oraz  przedstawiciele rodziców i lokalnych mediów.

Na uroczystość zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele – Pani Mirosława Milczarek – Dyrektor Przedszkola nr 14 oraz Państwo Alicja i Jerzy Wilińscy – nauczyciele tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody Prezydenta Miasta otrzymali

 

Lp.

Imię i nazwisko

nagrodzonego nauczyciela

Stanowisko / nauczany przedmiot

Nazwa placówki

1

 Mirosława Tomczyk

 dyrektor

 Gimnazjum nr 3

2

 Marek Parada

 dyrektor

 Gimnazjum nr 7

3

 Anna Węgrzynowska

 dyrektor

 Szkoła Podstawowa nr 12

4

 Renata Pigłowska

 dyrektor

 Przedszkole nr 7

5

 Dorota Karwas

 dyrektor

 Przedszkole nr 17

6

 Krzysztof Adamski

 nauczyciel matematyki

 Zespół Szkół nr 4

7

 Mirela Rutowicz

 nauczyciel  eduk. wczesnoszk.

 Zespół Szkół nr 4

8

 Emilia Kwaśniak

 nauczyciel  eduk. wczesnoszk.

 Zespół Szkół nr 8

9

 Jolanta Migowska

 nauczyciel matematyki

 Zespół Szkol.-Przedszol. nr 1

10

 Monika Zając

 nauczyciel – biliotekarz

 Gimnazjum nr 3

11

 Elżbieta Olszak

 wicedyrektor

 Gimnazjum nr 6

12

 Marlena Kołodziejczyk

 nauczyciel matematyki

 Gimnazjum nr 7

13

 Anna Janik

 nauczyciel wych. fizycz.

 Szkoła Podstawowa nr 1

14

 Ewa Służewska

 nauczyciel  eduk. wczesnoszk.

 Szkoła Podstawowa nr 1

15

 Mariola Stańczak

 nauczyciel  eduk. wczesnoszk.

 Szkoła Podstawowa nr 1

16

 Urszula Seredyn

 nauczyciel religii

 Szkoła Podstawowa nr 7

17

 Monika Kuta

 nauczyciel  eduk. wczesnoszk.

 Szkoła Podstawowa nr 8

18

 Agnieszka Oleszek

 nauczyciel eduk. wczesnoszk.

 Szkoła Podstawowa nr 12

19

 Jolanta Wawrzeńczyk

 nauczyciel historii

 Szkoła Podstawowa nr 12

20

 Iwona Gawarzyńska

 nauczyciel jęz. polskiego

 Szkoła Podstawowa nr 14

21

 Renata Wróbel

 nauczyciel wych. przedszk.

 Przedszkole nr 11

22

 Grażyna Łobodecka

 nauczyciel wych. przedszk.

 Przedszkole nr 14

 

 


Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego