Kolejne utrudnienia dla kierowców w mieście

777
nformujemy, iż od dnia dzisiejszego zostanie zamknięty dla ruchu ten odcinek ulic. Planuje się, że te roboty będą trwały do soboty (włącznie) czyli do 26.10 br.

Prosimy kierowców o respektowania oznakowania zakazującego wjazdu i korzystanie z objazdów co umożliwi sprawną i terminową realizacje planowanych robót.

 
Prace związane z budową ulicy Chrobrego rozpoczną się w listopadzie. W bieżącym roku zostaną ustawione krawężniki uliczne, wykonany zostanie jednostronnie chodnik z kostki betonowej oraz zostanie częściowo utwardzona nawierzchnia jezdni.  Budowa ulicy Narewskiego będzie rozpoczęta zgodnie z harmonogramem w przyszłym roku.

Jednocześnie informujemy, że na okres Wszystkich Świętych zostanie zabezpieczony dojazd i wykonany podjazd na parking wzdłuż nowego cmentarza przy ul. Skłodowskiej. Ze względu na trwające w obrębie cmentarza prace drogowe prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i respektowanie oznakowania drogowego.