Teatr przeciw wykluczeniu

561
Celem panelu jest przedstawienie wybranych technik teatralnych w pracy z grupami międzypokoleniowymi i osobami ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zaproszeni goście (artyści i pedagodzy) podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektów edukacyjno-artystycznych. Po prezentacjach odbędzie się także dyskusja na temat społecznych i pedagogicznych funkcji teatru.

Panel jest elementem projektu "Budujemy Mosty", realizowanego przez Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. MOK występuje w tym projekcie w charakterze partnera. Udział bezpłatny, zapisy: annajadwiganowak@gmail.com, tel. 513 363 538.

ZAPROSZENI GOŚCIE:

 
LUCYNA JAKUBCZYK (moderator dyskusji): pedagog, instruktor teatralny, instruktor dramy. Absolwentka Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Instytutu Nauk Pedagogicznych piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka autorskich programów kształcenia przedmiotów: warsztaty teatralne, edukacja teatralna, teatrzyk dziecięcy, metodyka pracy z teatrem amatorskim, drama w arteterapii, kultura żywego słowa.

MAGDALENA PASZKIEWICZ: tancerka, choreograf i reżyser teatru tańca. Od końca lat 90 należy do zespołu Teatru Tańca PRO, działającego przy Łódzkim Domu Kultury. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Chorea przy realizacji międzynarodowego projektu „Oratorium Dance Project”, jako instruktor tańca grupy seniorów. W swoich działaniach często współpracuje z amatorami z różnych grup wiekowych oraz środowisk (młodzież z domu dziecka, młodzież związana z teatrem amatorskim, dorośli) m.in. w projekcie "Historie być może prawdziwe" realizowanym w ramach "Dotknij Teatru” w 2012.

KRYSTIAN WIECZYŃSKI: od ponad 23 lat aktor alternatywnego Teatru Wiczy, mim, pedagog, obieżyświat. Prowadzi warsztaty teatralne, specjalizuje się w pantomimie i pedagogice cyrku. Jest instruktorem w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Wraz z Teatrem Wiczy uczestniczył w licznych projektach edukacyjno-artystycznych skierowanych do odbiorców z różnych środowisk oraz z grup o utrudnionym dostępie do kultury: „Lato w teatrze”, „Teatr Polska”. Brał udział w Programie Kulturalnym „Polska Prezydencja”, w ramach którego Teatr Wiczy prezentował spektakl pt. „Ja, Dyktator” oraz cykl happeningów m.in. Madrycie, Londynie, Mińsku, Kijowie, Moskwie, Tokio i Pekinie, a także w polsko-norweskim projekcie „KUMP” poruszającym kwestie dialogu międzykulturowego. Obecnie bierze udział w międzynarodowym projekcie teatralnym „Dicta”, komentującym historyczne i aktualne dyktatury europejskie.

PAWEŁ PAWLIK: reżyser, absolwent Kulturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski) oraz Podyplomowych studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Studiował Reżyserię Teatru Lalek (PWST Wrocław). Jest prezesem stowarzyszenia „Akademia Wyobraźni” z którym realizuje programy edukacji teatralnej i projekt objazdowego teatru lalkowego. Jako aktor, muzyk i instruktor uczestniczył w działaniach zespołu TEART Jacka Zuzańskiego realizując warsztaty międzynarodowe oraz projekty animacji społeczno-kulturalnej we wrocławskich dzielnicach zagrożonych marginalizacją społeczną. Jest członkiem specjalizującej się w teatrze ulicznym grupie teatralnej Te-O-Ka działającej przy wrocławskich Centrum Sztuki IMPART, z którą uczestniczy w festiwalach w Polsce i za granicą.