Z Tomaszowa – do Łowicza Uznanie dla pilickiego skansenu

290
Konferencja pod hasłem: „Dziedzictwo w plenerze – Ekspozycje muzealne w szerokim kontekście wystawienniczym”, zorganizowana została we współpracy Łódzkiego Domu Kultury z Muzeum w Łowiczu. Miejscem obrad była sala konferencyjna w nowo wyremontowanym gmachu łowickiego muzeum.

Konferencję otworzyło wystąpienia: prof. dr. hab. Jana Święcha z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Kreowanie obiektów muzealnych w muzeach na wolnym powietrzu. Zalety i wady ekspozycji szerokiego kontekstu kulturowego”. W trakcie przyjętego z dużym zainteresowaniem wykładu omówione zostały zasady funkcjonowania skansenów w obecnej dobie. Podkreślono ważną rolę tzw. kolekcji uzupełniających, a także konieczność nabywania nowych eksponatów przez takie placówki. Jako drugi wystąpił prof. dr hab. Ryszard Grygiel z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z prezentacją „Projekt „Tum – perła romańskiego szlaku” szansą na rozwój regionu łódzkiego”. Zaprezentował on ciekawy projekt przyszłego pawilonu muzealno-konferencyjnego oraz grodziska z okresu powstania państwa polskiego, które dołączą w przyszłości do istniejącej już „Łęczyckiej zagrody chłopskiej".

W drugiej części debaty przybliżona została działalność Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, a także Sieradzkiego Parku Etnograficznego. Miło nam poinformować, że w tym doborowym gronie znalazł się również Skansen Rzeki Pilicy. Jego unikatowe zbiory, a także żywa formuła, dzięki której przyrodę, historię oraz przestrzeń kulturową rzeki można poznawać wszystkimi zmysłami, zaprezentowane zostały uczestnikom konferencji przez dyrektora pilickiego skansenu – Andrzeja Kobalczyka. Uczestnicy konferencji z dużym uznaniem ocenili nowatorską, nieszablonową koncepcję tomaszowskiego skansenu, gratulując także pomysłu włączenia go do nowo utworzonego markowego produktu turystycznego „Tomaszowska Okrąglica”.

Po zakończeniu prelekcji uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia łowickiego muzeum, które znajduje się w dawnym gmachu seminarium duchownego, ufundowanym przez prymasa Michała Radziejowskiego w końcu XVII wieku. Zwiedzającym zaprezentowane został zbiory z przełomu XIX i XX wieku zgromadzone w dziale etnograficznym, związanym z postacią działaczki społecznej Anieli Chmielewskiej oraz w dziale historycznym, wywodzącym się ze zbiorów kolekcjonera Władysława Tarczyńskiego. W muzeum zgromadzona została również ekspozycja sztuki barokowej w Polsce. Została ona udostępniona dla zwiedzających w dawnej kaplicy pod wezwaniem św. Karola Boromeusza (biskupa Mediolanu).

Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną okazję zwiedzenia wnętrza Bazyliki Katedralnej w Łowiczu oraz znajdującego się w niej Skarbca i Muzeum Diecezjalnego. Spotkanie muzealników zakończyła się zwiedzaniem Skansenu w Maurzycach.