Tydzień dla Przedsiębiorcy w ZUS

592
W tych dniach obecni i przyszli przedsiębiorcy dowiedzą się m.in. o zmianach wprowadzonych w nowej wersji programu Płatnik, jak skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych, na jakich zasadach można skorzystać z ulg i umorzeń w spłacie zaległych składek oraz z abolicji składkowej. Ponadto na specjalnie przygotowanych stanowiskach będą czekali również eksperci z innych urzędów.

W ciągu tego tygodnia, w godzinach 8:00 – 18:00, w siedzibie tomaszowskiego Oddziału ZUS, przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, w Sali Obsługi Klientów, pracownicy ZUS będą udzielać informacji i porad z zakresu interesującego obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca, który w tych dniach odwiedzi placówkę ZUS uzyska m.in. kompleksowe informacje o wszystkich dostępnych instrumentach ułatwiających spłatę zadłużenia względem ZUS. Prowadzący działalność gospodarczą dowie się, czy może ubiegać się o rozłożenie na raty swoich należności, czy właściwsze w jego przypadku może być odroczenie płatności. Nie zabraknie również informacji o abolicji składkowej: na czym polega abolicja, kto, w jaki sposób i po spełnieniu jakich warunków może liczyć na umorzenie należności w trybie przepisów abolicyjnych. Osoby zamierzające rozpocząć własny biznes dowiedzą się jakie są prawa i obowiązki wynikające z rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy dowiemy się także, jak rozliczać się z ZUS bez wizyty w Zakładzie, a więc jak efektywnie korzystać z nowych narzędzi Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Oprócz pracowników ZUS, informacji i porad będą udzielali przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta oraz Powiatowego Urzędu Pracy, którzy będą czekali na przedsiębiorców na specjalnie przygotowanych stanowiskach w Sali Obsługi Klientów, w wyznaczonych dniach i godzinach.
1. Urząd Skarbowy – 18.XI (poniedziałek), 20.XI (środa), 22.XI (piątek), w godzinach 8:00 – 15:30.
   Zakres tematyczny: Udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Urząd Miasta –  20 XI (środa) i 22 XI (piątek), w godzinach 8:00 – 15:30.
Zakres tematyczny: Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;             Praca z wnioskiem CEIDG – 1.
3. Powiatowy Urząd Pracy – 19.XI (wtorek), w godzinach 8.00 – 15.00.
   Zakres tematyczny: Źródła finansowania dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej; Analiza lokalnego rynku z uwzględnieniem wiodących działalności gospodarczych; Pomoc pracodawcom w tworzeniu nowych miejsc pracy: wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, staże, prace interwencyjne; Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy – pośrednictwo pracy; Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych zgodnie z potrzebami pracodawców.

Ponadto, w czwartek, 21 listopada, w godzinach 9.00-15.00, przedstawiciele NFZ  będą bezpłatnie zakładać osobom zainteresowanym konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). ZIP, to ogólnopolski serwis internetowy, który udostępnia zarejestrowanym w nim użytkownikom informacje o udzielanych im świadczeniach i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 roku. Do założenia konta w ZIP wystarczy tylko dowód osobisty lub paszport. Wydanie danych dostępu do ZIP trwa 3 minuty.
Interesujące kwestie zostaną również zaprezentowane podczas bezpłatnych seminariów tematycznych, które zaplanowano każdego dnia w godzinach porannych (10:00) i popołudniowych (16:00). Seminaria odbędą się w Sali Konferencyjnej,  w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, bud. A, III piętro.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne dokonywanie zgłoszeń w terminie do 15 listopada br. (piątek), pod numerem telefonu: (44) 726 36 00 wew. 518, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.
Harmonogram seminariów:
18 listopada (poniedziałek) – Innowacyjne rozwiązania dotyczące nowych usług elektronicznych zapewniających lepszą komunikację klientów z Zakładem (e-ZUS).  
19 listopada (wtorek) – Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności. 
20 listopada (środa) – Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą  zostać spełnione aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład.     
21 listopada (czwartek) – Zmiany w przepisach prawa, w tym możliwość skorzystania z ubezpieczeń przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 5.      
22 listopada (piątek) – Outsourcing pracowników oraz problemy jakich może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi.         

Specjalnie na te okazje przygotowano ulotki i poradniki dotyczące tematyki „Tygodnia Przedsiębiorcy”, które dostępne będą w Sali Obsługi Klientów.

Więcej szczegółów na temat akcji będzie można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy.

Serdecznie zapraszamy.

/rz. p./