Uroczystości z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości

514
Uroczystości organizowane są przez Starostę Tomaszowskiego, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej, Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim oraz Związek Piłsudczyków w Tomaszowie Mazowieckim. Poniżej program uroczystości.

08.11.2013 r.

– godz. 9.00-15.00 – Marsz Niepodległości organizowany przez Związek Piłsudczyków w Tomaszowie Mazowieckim.

 11.11.2013 r.

– godz. 9.15 – Zbiórka uczestników uroczystości przed Kościołem NMP Królowej Polski ul. J. Słowackiego 13.
– godz. 9.20 – Składanie kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaplicy Pamięci Narodowej i w miejscach pamięci na dziedzińcu Kościoła.
– godz. 9.30 – Msza Św. koncelebrowana przez Księdza Proboszcza Andrzeja Głowę.
– godz. 10.30 – Przemarsz uczestników biorących udział w uroczystości pod Pomnik Legionistów Piłsudskiego.
– godz. 10.50 – Uroczystości pod Pomnikiem Legionistów:
– wystąpienie Starosty Tomaszowskiego – Piotra Kagankiewicza,
– wystąpienie Przewodniczącego Związku Piłsudczyków w Tomaszowie Mazowieckim – Zygmunta Augustyniaka’
– wprowadzenie Ognia Niepodległości – ZHP,
– Apel poległych i składanie kwiatów.