Akcja „Jestem Bezpieczny”

638
Akcja została przeprowadzona w ramach realizowanego w szkole programu profilaktycznego "Jestem Bezpieczny", w ramach którego odbyło się łącznie 16 spotkań, odrębnych dla każdej z klas I-III SP oraz dla klasy „0”.

 Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Była to doskonała okazja by utrwalić zasady ruchu drogowego, zasady bezpiecznego przebywania na terenie szkoły, placu zabaw oraz innych miejscach użyteczności publicznej. Dzieci dowiedziały się jak należy postępować z obcymi oraz jak uchronić się przed atakiem psa. Przybierały bezpieczną postawę tzw. „żółwika”. Z chęcią brały udział w warsztatach poprzez dyskusję, podawanie przykładów niewłaściwego i bezpiecznego postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

 Spotkania prowadzone były przez młodszego strażnika Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim panią Wiolettę Bielas, a koordynatorem programu była pani mgr Dagmara Magiera.

Uczniowie I Etapu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wychowawcami składają serdeczne podziękowania Straży Miejskiej za zaangażowanie w realizację szkolnego programu dotyczącego bezpieczeństwa najmłodszych "Jestem Bezpieczny".