Promujemy bezpieczeństwo

403
20 listopada 2013r.tomaszowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, dokonywali kontroli pojazdów w okolicy przejścia dla pieszych przy ulicy Św. Antoniego. Kierowcy zostali pouczani odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym., policjanci pouczając kierowców rozdawali książeczki , w których omówione zostały  przykładowe skrzyżowania i rozwiązania organizacji ruchu występujące w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Tryb. i Skierniewicach i innych miejscowościach. Szczególnie  zwracano uwagę na zasady pierwszeństwa przejazdu (w relacji pojazd/pojazd i pojazd/pieszy).