Policyjny Mikołaj u dzieci

662
 Dzieci odwiedził policyjny Święty Mikołaj, który razem z przedstawicielem WORDU rozdał dzieciom z przedszkola nr 7 przy ulicy Jałowcowej i przedszkola nr 2 przy ulicy Czarneckiego słodkie upominki. Ponadto dzieci wysłuchały krótkich pogadanek związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, otrzymały fantastyczne kolorowe odblaski, które zobowiązały się nosić na swoich kurteczkach.