Certyfikacja baterii przeciwlotniczej 25bdow

812
Podany przez Dowódcę 25bdow. podpułkownika Marcina Budzyńskiego sygnał „Tarcza-1” rozpoczął 4 dobowe ćwiczenie taktyczno – specjalne baterii przeciwlotniczej. W grudniowy poranek żołnierze pod dowództwem kapitana Zbigniewa Kowalskiego wyruszyli w wyznaczone rejony, aby zapewnić osłonę przeciwlotniczą elementom 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
    W trakcie realizacji zadań zabezpieczenia bojowego plutony baterii odpierały ataki grup dywersyjno – rozpoznawczych, próbujących zdobyć informacje ze Stanowiska Dowodzenia.
    Po zmianie zagrożonego miejsca, kawalerzyści z plutonu przeciwlotniczego osłaniali rejon lotniska, oraz reagowali na zagrożenia chemiczne poprzez stosowanie podstawowych zabiegów odkażających.
    Kolejna zmiana stanowiska dowodzenia wiązała się z przerzucaniem obsług dział przeciwlotniczych wraz ze sprzętem przy wykorzystaniu śmigłowców transportowych Mi-8 z 1 dywizjonu lotniczego z Leźnicy Wielkiej.
    Posiadana szeroka wiedza specjalistyczna oraz umiejętności taktyczne kawalerzystów zostały wystawione na dużą próbę podczas prowadzenia konwoju. Wybuch improwizowanych ładunków wybuchowych, kompleksowy atak oraz wyjście ze strefy „śmierci”, jak i również praktycznie realizowane procedury ewakuacji medycznej potwierdziły, wysokie umiejętności dowódców wszystkich szczebli pododdziału.
    Doświadczenie zdobyte przez żołnierzy podczas misji w Iraku oraz Afganistanie zostało w pełni wykorzystywane, co przełożyło się do uzyskania wysokiej oceny końcowej.
Autor tekstu: kpt. Zbigniew Kowalski, por. Dorota Jakubowska, por. Tomasz Pierzak
Autor zdjęć: por. Dorota Jakubowska

Oficer Prasowy 25BKPow.

wz. por. Tomasz Pierzak