Sprawdzenie przed rozpoczęciem szkolenia lotniczego

486
Delegację pod przewodnictwem generała brygady pilota Tomasza Drewniaka – Szefa Zarządu – Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ przywitał Dowódca 25BKPow. generał brygady Marek Sokołowski.  Przedstawiciele zespołu nadzorującego sprawdzali przygotowanie dokumentacji
do rozpoczęcia praktycznego szkolenia przez jednostki lotnicze 25BKPow. w 2014 roku.
Dodatkowym elementem dla przedstawicieli delegacji było zapoznanie ich
z bazą szkoleniową 25BKPow., m.in. z obiektem przeznaczonym do szkolenia ogniowego symulatorem pola walki „ŚNIEŻNIK”.
Gen. Drewniak na zakończenie jako pierwszy w nowym roku dokonał wpisu
do Kroniki 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, natomiast gen. Sokołowski na pamiątkę wręczył przewodniczącemu delegacji nóż szturmowy.

Autor tekstu: por. Tomasz Pierzak
Autor zdjęć: por. Tomasz Pierzak

Oficer Prasowy 25BKPow.

wz. por. Tomasz Pierzak