Wyróżnienia i zmiany kadrowe w 25BKPow.

571
Rok 2013 był dla 25 Brygady Kawalerii Powietrznej rokiem wytężonej i ciężkiej pracy w zakresie szkolenia kawaleryjskiego. Zadania realizowaliśmy na wysokim poziomie w kraju jak i poza jego granicami podczas wypełniania zadań w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie – powiedział generał brygady Marek Sokołowski,  który po urlopie zdrowotnym powrócił do pełnienia obowiązków Dowódcy 25BKPow.
 
Za codzienne zaangażowanie, wytężoną i nienaganną pracę gen. Sokołowski wyróżnił zasłużonych kawalerzystów listem gratulacyjnym oraz ryngrafem 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
Ponadto, gen. Sokołowski awansował porucznik Aleksandrę Winiarską do stopnia kapitana. Kpt. Winiarska wyznaczona została na oficera sekcji w Sekcji Logistyki Sztabu 25BKPow. Dotychczas pełniła Ona obowiązki na stanowisku Szefa Sekcji Wychowawczej w 25 batalionie logistycznym.

Autor tekstu: por. Tomasz Pierzak
Autor Zdjęć: por. Tomasz Pierzak

Oficer Prasowy 25BKPow.

wz. por. Tomasz Pierzak