„Bestie powinny być izolowane” – poseł Robert Telus interpeluje w sprawie seryjnego mordercy-pedofila z piotrkowskiego

677
11 lutego 2014 r. zakończy odbywanie kary pozbawienia wolności seryjny morderca-pedofil Mariusz Trynkiewicz. W dniu 29 września 1989 wyrokiem sądu został on czterokrotnie skazany na karę śmierci (za każde zabójstwo z osobna). W wyniku amnestii 1989 r. wyrok został zmieniony z mocy prawa na karę 25 lat pozbawienia wolności. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się zaniepokojeni mieszkańcy powiatu piotrkowskiego, którzy zostaną narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo wynikające z braku adekwatnych regulacji prawnych w izolowaniu przestępców, którzy popełnili zbrodnie zasługujące na szczególne potępienie społeczne. Badający Trynkiewicza psychologowie podkreślają, że człowiek ten z dużym prawdopodobieństwem mógłby powtórzyć swoje zbrodnie. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Proszę o wskazanie zestawu środków, które podległe Panu Ministrowi służby wprowadzą, aby zapewnić mieszkańcom powiatu piotrkowskiego bezpieczeństwo, które w sposób ewidentny zagrożone jest przez samą obecność Mariusza Trynkiewicza?

2. Czy Mariusz Trynkiewicz oraz miejsce jego przebywania objęte będą całodobową kontrolą policyjną?

3. W jakiej odległości od miejsca zamieszkania Mariusza Trynkiewicza i w jakiej obsadzie osobowej znajduje się najbliższy posterunek Policji?" – takie pytania zadał ministrowi poseł Robert Telus