Powinno być co najmniej 2 kilometry jest 500 metrów-spotkanie w Psarach w sprawie lokalizacji wiatraków

640
Tym razem były to Psary -miejscowość w gminie Sławno w której planowana jest budowa kilku wiatraków, co najgorsze lokalizacja części wiatraków zaplanowana jest na odległość jedynie 500 metrów od najbliższych zabudowań. Sytuacja ta wzbudza żywe emocje wśród mieszkańców, co widać było także na spotkaniu. Poseł Robert Telus zaprosił do prezentacji problemu poseł Annę Zalewską,która spotyka się z mieszkańcami miejscowości w całym kraju przestrzegając przed niekorzystnymi zapisami umów oraz konsekwencjami mieszkania w pobliżu wiatraków.Gościem spotkania był także poseł Marcin Witko.
– Źródła odnawialnej energii są coraz bardziej popularne – i to bardzo dobrze. Jednak brak regulacji dotyczący lokalizacji farm wiatrowych tworzy patologiczne sytuacje. Inwestorzy, niewielkim kosztem własnym, stawiają kolejne obiekty, a sprzeciw mieszkańców często ignorowany jest przez samorządy liczące przyszłe zyski,które w rzeczywistości są dużo niższe od zakładanych.
Głównym problemem są odległości, w jakich miałyby zostać postawione wiatraki w stosunku do odległości od zabudowań mieszkalnych. Podczas gdy Ministerstwo Zdrowia zaleca odległość 2-4 km,natomiast w projektach przekazanych mi przez mieszkańców Psar i Dąbrowy w gminie Sławno jest to odległość zaledwie kilkaset metrów
Ministerstwo Zdrowia wskazuje na zagrożenie zdrowia, jakie mogą wynikać z tak bliskiej lokalizacji wiatraków: syndrom turbin wiatrowych oraz chorobę wibroakustyczną. Oprócz problemów zdrowotnych, obniży się także standard życia. Pamiętać należy także o spadku cen nieruchomości. Wszystkich mieszkańców,którzy zaniepokojeni są planowaną budową elektrowni wiatrowych w swojej miejscowości zapraszam do biura poselskiego po informacje oraz pomoc prawną-powiedział poseł Telus.