Kurs dla absolwentów

621
Pełniący obowiązki Dowódcy 25BKPow. pułkownik Adam Grela przywitał 16 uczestników trwającego trzy dni kursu instruktorsko – metodycznego. Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji wygłoszonej przez płk Grelę dotyczącej historii, przeznaczenia, struktury oraz głównego wyposażenia kawalerzystów.
 
Następnie Szef Pionu Szkolenia podpułkownik Tomasz Królikowski wyjaśnił operacyjne przeznaczenie 25BKPow. Kursanci w kolejnych dniach zostaną zapoznani m.in.: z podstawowymi aktami prawnymi normującymi służbę żołnierzy zawodowych, dokumentami określającymi działalność szkoleniowo-metodyczną, uzbrojeniem i sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu pododdziału czy też możliwościami bazy szkoleniowej i sposobem wykorzystania urządzeń szkolno-treningowych w procesie szkolenia.
 
Po zakończonym kursie, uczestnicy szkolenia powrócą do swoich macierzystych jednostek wojskowych, gdzie przystąpią do dalszego pełnia swoich obowiązków na pierwszym stanowisku służbowym.
 
Nowo przybyli żołnierze zostali wyznaczeni na stanowiska pilotów oraz kontrolerów ruchu lotniczego w 1 dywizjonie lotniczym w Leźnicy Wielkiej oraz w 7 dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku.

Autor tekstu: por. Tomasz Pierzak
Autor zdjęć: por. Tomasz Pierzak

Oficer Prasowy 25BKPow.

wz. por. Tomasz Pierzak