Jest decyzja NiK w sprawie kontroli sprzedaży gruntów

719
Wniosek został złożony przez opoczyńskiego parlamentarzystę Roberta Telusa i dotyczył sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej.

,,Decyzja o sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej jest jedną z najbardziej szkodliwych dla mieszkańców ziemi opoczyńskiej.Ta decyzja w sposób istotny przyczyniła się do tak wysokiego bezrobocia na terenie gminy oraz masowej emigracji młodego pokolenia. Cała ta sprawa wymaga szczegółowej kontroli,, -powiedział poseł Robert Telus.