Policyjni emeryci

526
Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Jacka Pietrzaka oraz dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji asp. sztab. Piotra Wódzkiego. Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel Olejnik podziękował za dotychczasową służbę i pogratulował odchodzącym na emeryturę sukcesów i awansów osiągniętych w okresie długoletniej służbie policyjnej, życząc jednocześnie dużo zdrowia i wielu sukcesów w życiu osobistym. Do podziękowań i życzeń dołączyli się obecni na uroczystości Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim mł. insp. Wojciech Tatar oraz Naczelnicy Wydziałów,  policjanci i pracownicy cywilni.

Podinsp. Jacek Pietrzak służbę w Policji rozpoczął w Komendzie Policji w Tomaszowie Mazowieckim w 1991r. do roku 1996 pracował na stanowisku policjanta  Kompanii Patrolowej, od roku 1996 miaqł powierzone obowiązki na stanowisku dzielnicowego Referatu Dzielnicowych. W roku 1997 został mianowany na stanowisko kierownicze Komendanta Komisariatu Konnego Policji w Smardzewicach, po dokonaniu zmian organizacyjno etatowych w roku 1999 został mianowany na stanowisko specjalisty Wydziału Prewencji, następnie na stanowisko Kierownika I Sekcji, w 2000 roku specjalisty Sztabu Policji, Od roku 2002 do 2005 był kierownikiem Referatu Patrolowo-Interwencyjnego, od 2005 do 2007 był kierownikiem Referatu Konwojowo-Ochronnego, od 2007 do 2012 był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach a od 2012 do 17 lutego 2013r był zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji. podinsp. Jacek Pietrzak od początku pełnienia służby wyróżniany był za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, począwszy od Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz., Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi a także Komendanta Głównego Policji. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju w 2004 roku, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w 2011 roku, a w roku 2013 otrzymał brązową Odznakę Zasłużony Policjant.

Asp. sztab. Piotr Wódzki został przyjęty do służby w 1991 roku na stanowisku policjanta Kompanii Patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1992 do 2007  pracował w Wydziale Dochodzeniowo –Śledczym. Od roku 2007 pracował na stanowisku Zastępcy Dyżurnego Prewencji, a od roku 2009 do 17 lutego 2013 na stanowisku Dyżurnego Policji. Asp. sztab. Piotr Wódzki był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w roku 2006 otrzymał brązową odznakę Zasłużony Policjant, a w roku 2012, srebrną. Przez wszystkie lata służby  asp. sztab. Piotr Wódzki dał się poznać jako wspaniały człowiek, który wszystkie powierzone zadania wykonywał całym sercem.  Naszemu kolegom – emerytom życzymy wszystkiego najlepszego.