Debata Ufaj, ale sprawdzaj

429
Do stołu prezydialnego zostali zaproszeni: v-ce starosta tomaszowski Sławomir Szewczyk, komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel Olejnik, przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej p. Anna Tomczyk, Andrzej Płachecki, dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi p. Krzysztof Krawczyk wraz z naczelnikiem tego Wydziału p.Anną Przybyłowicz.

Z uwagi na zwiększenie się w ostatnim czasie przestępstw dokonywanych na osobach starszych tematyka i zaproszeni na debatę goście nie byli przypadkowi. Debata w szczególności została poświęcona tomaszowskim seniorom. p. Agnieszka Drzewoska-Łuczak Powiatowy Rzecznik Konsumenta wprowadziła w tematykę spotkania omawiając najczęstsze przypadki z którymi zgłaszają się do niej mieszkańcy Tomaszowa, problematyka dotyczyła umów zwieranych przez telefon, skutkujących zmianę operatora telefonicznego, temat ten szczegółowo został omówiony przez przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dalsza część debaty tzw. policyjna, została poprowadzona przez asp. sztab. Dariusza Rudzkiego, kierownika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, który omówił statystykę oszustw dokonywanych na osobach starszych oraz metody stosowane przez naciągaczy. Na Sali obecna była starsza Kobieta która była ofiarą przestępstwa na tzw. wnuczka, podzieliła się swoimi doświadczeniami z obecnymi na Sali. W kolejnej części debaty był czas na zadawanie pytań i wyciąganie wniosków. Jak się okazało dość dużym problemem są umowy kredytowe, pożyczkowe konstruowane dla seniorów, które często kończą się przejęciem przez bank mieszkania kredytobiorcy, a pieniądze z zaciąganych kredytów często trafiają do obcych lub bliższej/dalszej rodziny. Obecni na debacie potwierdzili, że powinien być to temat kolejnego spotkania. Kolejna z zebranych osób zwróciła uwagę na kradzieże torebek dokonywane na cmentarzach. Komendant potwierdził, że dla Policji są to bardzo ważne sygnały, dzięki którym łatwiej strzec bezpieczeństwa a zgłaszane informacje będą sprawdzane. Seniorzy byli wdzięczni za takie spotkanie, jednak dało się zauważyć, że na ilość przestępstw dokonanych na tej grupie wiekowej udział nie był tak ogromny jak np. w czasie prezentacji na które zapraszani są najczęściej seniorzy i w czasie których często dochodzi do podpisania umów kredytowych i zakupu różnych bardzo drogich przedmiotów. Tylko odnośnie podpisania umów telefonicznych i  zmiany operatora jak przedstawiła rzecznik konsumenta w ostatnim miesiącu zgłosiło się do niej 40 oszukanych osób, a na debacie było obecnych około 50 seniorów.


Źródło: KPP Tomaszów Mazowiecki