DZIEŃ OTWARTY W ZUS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

541
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W środę, 21 maja 2014 r., w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42, w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się po raz kolejny „Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". W Sali Obsługi Klientów na wszystkich zainteresowanych będą czekać pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele instytucji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

BEZPŁATNE PORADY I INFORMACJE
Informacji i porad w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych udzielać będą specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Będą oni udzielać informacji dotyczących m.in.: świadczeń rentowych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Poinformują także o różnych formach dofinansowania z PFRON, możliwościach uczestnictwa w projektach Funduszu oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
PRZYDATNY PORADNIK
W związku z Dniem Otwartym został przygotowany specjalny poradnik tzw. „Informator dla Osób Niepełnosprawnych”, zawierający informacje, jakich najczęściej poszukują osoby niepełnosprawne. Zamieszczono w nim m.in.: materiały dotyczące orzekania o niezdolności do pracy, turnusów rehabilitacyjnych, rent oraz uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych, a także informacje o programach PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych i zadaniach realizowanych ze środków PFRON. Najnowsze wydanie Informatora dla Osób Niepełnosprawnych będzie dostępne w placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.
BEZPŁATNE KONTO W ZIP, czyli w ZINTEGROWANYM INFORMATORZE PACJENTA
Tego Dnia przedstawiciele NFZ będą bezpłatnie zakładać osobom zainteresowanym konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). ZIP, to ogólnopolski serwis internetowy, który udostępnia zarejestrowanym w nim użytkownikom informacje o udzielanych im świadczeniach i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 roku. Do założenia konta w ZIP wystarczy tylko dowód osobisty lub paszport. Po zalogowaniu się w ZIP można samodzielnie sprawdzić przez Internet m.in.:, gdzie się leczyliśmy i ile zapłacił za to NFZ od 2008 roku, gdzie i kiedy wykupiliśmy receptę i ile NFZ dopłacił do leku, kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, protezę, wózek.
Konto w ZIP można założyć również dziecku w wieku od 0 do 18 roku życia. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego i która posiada swoje indywidualne konto w ZIP.
Od 16 roku życia konto w ZIP można założyć dla siebie – wystarczy dowód tymczasowy lub paszport.

BEZPŁATNE KONTO NA PUE, czyli PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Każdy kto odwiedzi ZUS będzie mógł bezpłatnie założyć swój własny elektroniczny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). PUE to zestaw nowoczesnych narzędzi i usług elektronicznych dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej usłudze można zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet, czyli bez wychodzenia z domu i konieczności wizyty w placówkach ZUS. Do założenia konta wystarczy tylko dowód osobisty oraz prywatny adres e-mail.
Profil na Platformie Usług Elektronicznych można założyć bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w Sali Obsługi Klientów ZUS, w godzinach przyjęć klientów, tj. poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 15:00.

Zapraszamy.
                                                                                                             /rz. p./