Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

705
W praktyce wiele kobiet boi się zachodzić w ciążę, pod zagrożeniem utraty posady. Jak w praktyce wyglądają kwestie z urlopem macierzyńskim?
 
Urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka. Nie trzeba składać żadnego wniosku o jego udzielenie, ponieważ rozpoczyna się automatycznie. Wystarczy dostarczyć ze szpitala zaświadczenie o dacie porodu.
 
Wymiar urlopu macierzyńskiego
 
Podstawowy wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni i każdy ma prawo go wykorzystać w całości. Czas trwania urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Może być on wykorzystany wyłącznie bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Taki urlop może uzyskać zarówno matka jak ojciec dziecka. Łączny czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego obejmuje 52 tygodnie. W przypadku urodzenia bliźniaków lub trojaczków jest on wydłużony do 65 – 71 tygodni.
 
Szczegółowo wygląda to następująco:
– 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
– 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
– 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
– 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
– 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie
 
 

 
Istnieją dwa sposoby pobierania zasiłku macierzyńskiego:
 
– W pierwszym możesz uzyskać 100 proc. wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy pobierane przez pół roku oraz 60 proc. wynagrodzenia przez następne pół roku.
 
– W drugim przypadku możesz przez cały okres urlopu pobierać 80 proc. pensji.
 
Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim podlega ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę, chyba, że pojawiają się przyczyny motywujące rozwiązanie umowy albo zostaje ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa. Urlop macierzyński jest także zaliczany do okresu składkowego do emerytury.
 
Urlop dla ojca
 
Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje również ojcu dziecka, ale w przypadku rezygnacji z urlopu przez matkę. Młoda mama może zrezygnować z takiego urlopu po wykorzystaniu co najmniej jego 14 tygodni. Niewykorzystaną część urlopu przejmuję ojciec. Przed taką decyzją, należy wystosować odpowiednie wnioski do pracodawcy przez oboje rodziców – jedno z nich z prośbą o jego udzielenie, a drugie z rezygnacją z części urlopu.
 
Ojciec wychowujący dziecko może starać się o urlop macierzyński w przypadku, kiedy matka wymaga opieki w szpitalu i nie jest w stanie samodzielnie zajmować się dzieckiem. Przysługuje mu prawo do niewykorzystanej części urlopu przez matkę.
 
Kto nie może starać się o macierzyński?
 
Na urlop macierzyński nie może liczyć osoba zatrudniona na umowę o dzieło, na zlecenie, nie przysługuje on także osobom bezrobotnym. Prawa do urlopu nie ma pracownica, która w czasie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko. W dwóch pierwszych przypadkach pracodawca nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia za okres, w którym się nie pracuje. Jeśli jednak odprowadza się składki samodzielnie, przysługuje zasiłek chorobowy. Pracując na zasadach umowy zlecenia warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
 

 
Aleksandra Nowak
Artykuł został przygotowany przez serwis praca.money.pl – największy agregator ofert pracy w sieci.