1000 złotych gminnego becikowego, inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców gminy oraz stanowisko w sprawie gender-projekty uchwał radnych PiS

461
Byłaby to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 złotych wypłacana dla rodziców zameldowanych na terenie gminy. Opoczno wyludnia się, dzieje się tak z powodu wysokiego bezrobocia oraz braku szans dla młodego pokolenia, które wybiera emigrację lub przeprowadza się do większych miast.Projekt wzorowany jest na rozwiązaniu funkcjonującym w Wadowicach.
Drugi projekt dotyczy zmiany statutu gminy, która dawałaby możliwość inicjatywy obywatelskiej. Chodzi o to, aby dać grupie obywateli( w projekcie PiS jest to co najmniej 100 osób) możliwość inicjatywy uchwałodawczej. Trzeci projekt to stanowisko przeciwko wdrażaniu ideologii ”gender”. Radni w stanowisku zwracają uwagę na fakt, że edukacja taka prowadzi do degradacji procesu wychowania oraz jego wynaturzenia. Mamy nadzieję, że pozostała część rady poprze projekty.