Dlaczego warto pozycjonować swoją stronę w Google?

430
Między innymi, jednym z najważniejszych narzędzi, jakie się przy tym stosuje, jest pozycjonowanie. Dlaczego tak właœciwie warto pozycjonować stronę internetowš?

Na czym polega pozycjonowanie?
Proces pozycjonowania polega na plasowaniu stron www na jak najwyższe miejsca w wyszukiwarce internetowej, pod wskazane słowa kluczowe. Dzięki pozycjonowaniu można wypromować witrynę w wyszukiwarce w sposób skuteczny i efektywny. Jeœli pozycjonowanie zlecane jest wyspecjalizowanej agencji SEO, np. Eactive, można mieć właœciwie pewnoœć, że uzyskane pozycje zostanš utrzymane w dłuższej perspektywie czasowej, a sam proces będzie prowadzony z zachowaniem wszelkich etycznych zasad zwišzanych z działaniami. Dobrze prowadzona kampania pozycjonowania strony, sklepu internetowego czy dowolnego serwisu www przekłada się nie tylko na wyniki w wyszukiwarce, ale i na wzrost liczby internautów odwiedzajšcych witrynę. Pozycjonowanie to forma reklamy internetowej – najtańszej i najskuteczniejszej. Pomimo, że jej efekty rzadko kiedy pojawiajš się od razu, a sam proces jest czaso i pracochłonny, to jednak warto go przeprowadzać.

Zyski z pozycjonowania
Na procesach pozycjonowania najlepiej zarabiajš agencje SEO, które œwiadczš takie usługi na rzecz klienta. Jednak, oni sami również uzyskujš wymierne korzyœci. Pozycjonowanie prowadzi do uzyskania szczytowych pozycji na liœcie wyszukiwarki Google pod wskazane słowa kluczowe. To z kolei gwarantuje wzrost sprzedaży produktów i usług oferowanych za poœrednictwem internetu przez firmę. Brak obecnoœci strony internetowej w rankingu TOP 10 w Google powoduje, że w œwiadomoœci wielu klientów taka firma w ogóle nie istnieje. Pozycjonowanie przekłada się na komercyjny sukces strony internetowej, o ile prowadzone jest z wykorzystaniem optymalnie wybranych słów kluczowych. Zapewnia to najwyższš konwersję, a co za tym idzie – również zyski dla klientów.

Na podstawie: http://www.eactive.pl/pozycjonowanie/