Zdaniem posła: emisja obligacji – skutki ekonomiczne będą tragiczne

646
W obliczu  niebezpiecznie zbliżającego do zarządu komisarycznego poziomem zadłużenia gminy, burmistrz Opoczna wraz z radnymi koalicji rządzącej (OWS,Razem dla Opoczna(PSL), Ziemia Opoczyńska) podjęli decyzję o emisji obligacji komunalnych, które miały pokryć zadłużenie gminy. Emisja obligacji jest oczywiście formą zaciągnięcia nowego długu, tylko takim z opóźnionym terminem spłaty.

Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 8 milionów  300 złotych. Obligacje wykupił Getin Noble Bank S.A.. Wykup obligacji przez gminę nastąpi w roku 2021 oraz 2022. Czyli w roku 2021 gmina na spłatę obligacji będzie musiała wydać 4 miliony 100 tysięcy złotych a w roku 2022 będzie to kwota 4 milionów 200 tysięcy złotych.

Nie zapominajmy jednak o odsetkach, które corocznie, aż do roku 2020 gmina Opoczno będzie musiała wpłacać na konto banku:

2014-384,290,00

2015-384,290,00

2016-384,290,00

2017-384,290,00

2018-384,290,00

2019-384,290,00

2020-384,290,00

2021-384,290,00

2022-194,460,00

* Łączna kwota odsetek jaką zapłaci gmina Opoczno w związku z emisją obligacji to 3 miliony 268 tysięcy złotych.*

 
* Zaprezentowane powyżej kwoty zostały przedstawione przez burmistrza Opoczna w odpowiedzi na pismo, które wystosowałem z zapytaniem o wysokość kosztów poniesionych przez gminę z tytułu spłaty długu wynikającego z emisji obligacji. Tak jak podejrzewałem koszty te są porażające. Liczby nie kłamią i pokazują jak w skutek wieloletnich, nieodpowiedzialnych decyzji ekonomicznych sytuacja gminy staje się tragiczna. Opoczno potrzebuje miejsc pracy oraz wsparcia dla nowych inwestycji i przedsiębiorców a nie ekwilibrystyki z przerzucaniem powiększonego długu na następne latapowiedział opoczyński parlamentarzysta Robert Telus.