Tabliczka Mnożenia

533
W akcji uczestniczyli uczniowie klas 3 – 6 chętni dorośli nauczyciele pracownicy administracji i obsługi i rodzice.
 
 
Kto zdał test z tabliczki mnożenia otrzymał certyfikat znajomości tabliczki. Ze znajomością tabliczki mnożenia jest różnie szczególnie u uczniów.