Delegacja Wojsk Lądowych Chińskiej Armii Ludowo – Wyzwoleńczej

694
Delegację na lotnisku 7. dywizjonu lotniczego w Nowym Glinniku powitał Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Ireneusz Bartniak wraz z dowódcą 25.BKPow. pułkownikiem doktorem Stanisławem Kaczyńskim, który następnie przedstawił gościom kierowniczą kadrę brygady.
Goście w czasie swojej wizyty na sali tradycji zostali zapoznani przez dowódcę 7.dlot. podpułkownika pilota Zbigniewa Miturę z historią, zadaniami i przeznaczeniem jednostki.
Następnie, wizytującym przedstawiono prezentację wyszkolenia żołnierzy 7. batalionu kawalerii powietrznej na torze wysokościowym, elementy walki wręcz oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Wysoki poziom prezentacji działania kawalerzystów był efektem nie tylko szkolenia w kraju, ale także nabytych doświadczeń służby po za granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku czy też Afganistanie.
 

Płk Kaczyński w czasie swojej prezentacji zapoznał delegację chińską ze strukturą, przeznaczeniem i zadaniami 25.BKPow. oraz przedstawił doświadczenia zdobyte przez żołnierzy w ramach pełnienia służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych.
Kolejnym punktem wizyty była prezentacja symulatora lotów śmigłowca W-3 Klaudia, po której zaprezentowano sprzęt i uzbrojenie, jakim dysponują podległe jednostki brygady.
Wizytę Delegacji Chińskiej Armii Ludowo – Wyzwoleńczej zakończył uroczysty obiad oraz wymiana podarunków.
 
Zdjęcia: por. Tomasz Pierzak