Emdek w Parlamencie i Pałacu Prezydenckim

281
– Taka forma zajęć jest praktykowana od kilku lat, ponieważ uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego mogą  zobaczyć i poznać miejsca, o których wiedzę zdobywają podczas lekcji. Zaangażowanie i zadowolenie młodzieży świadczą o tym, że warto inicjować tego typu przedsięwzięcia- mówi instruktor koła historycznego MDK Radosław Pająk.
 

 
 Organizatorem seminarium jest Kancelaria Senatu RP i polega ono na kompleksowym zwiedzeniu gmachu polskiego parlamentu, warsztatach związanych z procedurą tworzenia ustaw oraz prawami i obowiązkami posłów i senatorów. Ponadto uczestnicy przyglądają się bieżącym obradom obu izb parlamentu.

Miłym akcentem była inspirująca rozmowa z nowo wybranym Prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko, który podkreślił, że jest to prawdopodobnie ostatnie poselskie spotkanie z młodzieżą i zaproponował, że z wielką przyjemnością będzie spotykał się na gruncie naszego miasta i z uwagą słuchał sugestii młodych tomaszowian.  Młodzież, korzystając z okazji, zadała wiele pytań dotyczących planów Prezydenta, między innymi związanych z uatrakcyjnieniem naszego miasta, roli samorządu w budowaniu jakości oświaty, czy też organizacji Dni Tomaszowa.

Po prawie pięciogodzinnej wizycie w Sejmie i Senacie, uczestnicy wyjazdu, dotarli do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyła się lekcja historii na temat wydarzeń z 1989 roku , którą poprowadził dla swoich kolegów Maciej Żegota z II LO. Forma lekcji była dla młodzieży bardzo nobilitująca, ponieważ zajęli miejsca przy prawdziwym „okrągłym stole”, który był świadkiem transformacji ustrojowej sprzed 25 lat.  W Pałacu Prezydenckim również odwiedzili wystawę czasową poświęconą postaci Tadeusza Mazowieckiego, jednego z uczestników obrad „okrągłego stołu”, pierwszego niekomunistycznego premiera.

– Cieszę się, że w parlamencie, mimo wielu swoich obowiązków, czas dla nas znalazł dotychczas poseł, a od kilu dni nowo wybrany Prezydent Tomaszowa Marcin Witko, który  opowiedział o swojej pracy w Sejmie i odpowiedział na szereg pytań. Poziom wiedzy prezentowanej przez tomaszowską młodzież na temat zasad ustrojowych naszego państwa i wydarzeń historycznych jest bardzo budujący i pozwala z nadziejami patrzeć w przyszłość. Liczę, że ich potencjał intelektualny będzie kiedyś procentował w naszej społeczności lokalnej- podsumowuje Tomasz Zdonek, dyrektor MDK.

Źródło: MDK Tomaszów Mazowiecki