Kiermasz Świąteczno noworoczny w MDK

635
– Taka forma zajęć jest praktykowana od kilku lat, ponieważ uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego mogą  zobaczyć i poznać miejsca, o których wiedzę zdobywają podczas lekcji. Zaangażowanie i zadowolenie młodzieży świadczą o tym, że warto inicjować tego typu przedsięwzięcia- mówi instruktor koła historycznego MDK Radosław Pająk.

Organizatorem seminarium jest Kancelaria Senatu RP i polega ono na kompleksowym zwiedzeniu gmachu polskiego parlamentu, warsztatach związanych z procedurą tworzenia ustaw oraz prawami i obowiązkami posłów i senatorów. Ponadto uczestnicy przyglądają się bieżącym obradom obu izb parlamentu.

Miłym akcentem była inspirująca rozmowa z nowo wybranym Prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko, który podkreślił, że jest to prawdopodobnie ostatnie poselskie spotkanie z młodzieżą i zaproponował, że z wielką przyjemnością będzie spotykał się na gruncie naszego miasta i z uwagą słuchał sugestii młodych tomaszowian.  Młodzież, korzystając z okazji, zadała wiele pytań dotyczących planów Prezydenta, między innymi związanych z uatrakcyjnieniem naszego miasta, roli samorządu w budowaniu jakości oświaty, czy też organizacji Dni Tomaszowa.

Pomysłodawca i inicjator kiermaszu, dyrektor MDK Tomasz Zdonek, mówi, że celem  jest stworzenie świątecznej atmosfery w mieście oraz integrowanie lokalnej społeczności i umożliwienie jej zakupu drobnych, ręcznie przygotowanych, bożonarodzeniowych upominków. Podkreśla, że liczy na zainteresowanie inicjatywą ze strony mieszkańców i ma nadzieję, że kiermasz będzie kontynuowany w następnych latach. W trakcie kiermaszu będzie można także  posłuchać kolęd oraz skosztować smakołyków. Ponadto będzie odbywała się sprzedaż laleczek, przygotowanych przez pracowników i uczestników zajęć MDK. W ten sposób będzie można wesprzeć ogólnopolski projekt UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, którego celem jest zakup szczepionek ochronnych dla dzieci z Afryki. Współorganizatorami  kiermaszu są:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warsztaty Terapii Zajęciowej,  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz- Wolskiego, drukarnia Kumart.

Kiermasz odbędzie się w dniach 17- 18 grudnia w godzinach 15.00- 18.00 przed budynkiem MDK przy ulicy Mościckiego 3. Serdecznie zapraszamy.