Pomnik Tadeusza Kościuszki został odnowiony

858
 Przebudowa Płyty Placu Kościuszki”. Wartość prac wyniosła 79931,86zł.

W ramach prac konserwatorskich i renowacyjnych odnowiono:

– Obelisk – prace obejmowały usunięcie śladów dotychczasowych ingerencji, oczyszczenie i doszczelnienie powierzchni kamienia poprzez usunięcie metodami konserwatorskimi szpecących go nawarstwień, założeń okładów odsalających i odplamiających oraz uzupełnienie ubytków.
– dolna część cokołu obelisku – polegała na skuciu lub wycięciu piłami diamentowymi powierzchni elementu betonowego i zamontowanie uprzednio przygotowanej okładziny kamiennej wykonanej z piaskowca czerwonego Kopulak.
Po zakończeniu prac powierzchnia kamienia zostanie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.
– schody oraz podwaliny – prace polegały na rekonstrukcji elementów kamiennych.
– Cokolik – wykonanie stopnia granitowego, powtarzających kształtem obrys istniejących schodków podwaliny.
Dodatkowo dokonano wstępnego oczyszczenia figury wraz z patynowaniem uzupełnień (wcześniejszych).
Renowację wykonała firma Agnieszka Obłog Spaarte z siedzibą w Grabinie

Źródło: Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki