Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 25 – 31 grudnia 2014 roku

374
TOMASZÓW MAZ.

2014-12-29, 8:00 – 17:00
Rokiciny Kolonia – wszystkie ulice

2014-12-30, 8:00 – 17:00
Stasiolas 8 – 38, 44, 73, 129

OPOCZNO

2014-12-29, 10:00 – 14:00
Wólka Karwicka

2014-12-29, 10:00 – 14:00
Zameczek

2014-12-29, 10:00 – 16:00
Wygnanów gm. Opoczno

2014-12-29, 12:00 – 16:00
Sielec

2014-12-29, 12:00 – 16:00
Żarnów ul. Konecka 15; pl. Piłsudskiego; ul. Strażacka; ul. Szeroka; ul. Szkolna; ul. Topolowa; ul. Źródlana 1, 5, 7

2014-12-29, 8:00 – 12:00
Adamów 32 – 54 gm. Opoczno
Karwice 51 – 53

2014-12-29, 8:00 – 12:00
Wola Załężna 70 – 119

2014-12-29, 8:00 – 12:00
Wygnanów Kolonia 64 – 86
Wygnanów 63, 69, 73, 75 gm. Opoczno