Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniach 19 – 25 lutego 2015 roku

805
OPOCZNO

2015-02-18, 8:00 – 17:00
Dąbrówka
Stanisławów
Sylwerynów
Adamów
Paradyż ul. Konecka; ul. Lipowa 18 – 20
Solec
Budków
Topolice
Sielec 1
Tresta ul. Wesoła 21, 23
Pilichowice
Zdyszewice
Dłużniewice
Trojanowice
Żarnów ul. Piotrkowska; ul. Polna; ul. Opoczyńska; ul. Wolności; ul. Wesoła; ul. Leśna; ul. Przedborska; ul. Bartoszewicza; oś. Bartoszewicza; pl. Piłsudskiego 2, 5, 6, 9, 10 – 12, 14, 15; ul. Szeroka 6, 10; ul. Spacerowa 14; ul. Zielona
Myślibórz 31 – 33

2015-02-21, 8:00 – 11:00 i 16:00 – 18:00

Opoczno ul. 17-go Stycznia 1, 4, 5, 11, 13, 16 – 30; ul. Błonie; ul. Rzeczna; ul. Kolberga 3; ul. Wałowa; ul. Janasa 1; ul. Kościelna; ul. Kowalskiego; pl. Kościuszki 1, 17 – 20; pl. Zamkowy 1; ul. Sportowa; ul. Staromiejska; ul. Szewska; ul. Targowa 2, 12; ul. Wąska 1

2015-02-21, 8:00 – 18:00
Opoczno ul. 1-go Maja; ul. Cicha 1, 3; ul. Janasa; ul. Kilińskiego 5; ul. Spokojna; ul. Szpitalna; ul. Zjazdowa; Ogród Działkowy Nad Zalewem Tulipan

TOMASZÓW MAZ.

2015-02-17 i 2015-02-20,, 8:00 – 17:00
Tomaszów Maz. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17, 21; ul. Polna 19, 231, 23, 25 – 29, 30, 33, 36 – 40, 42, 44, 46; ul. Żwirki i Wigury 6

2015-02-19, 8:00 – 15:00
Inowłódz ul. Opoczyńska 12 – 45; ul. Liliowa 19; ul. Klasztorna 48

2015-02-25, 8:00 – 15:00
Jeziorzec

2015-02-25    – 2015-02-26, 8:00 – 15:00
Polichno 1 – 26, 40 – 45, 50, 63
Polichno Duże 31
Żarnowica 1 – 11, 128 – 129