Uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

733
W uroczystości udział wzięła – obok delegacji władz powiatu, organizacji kombatanckich, politycznych, społecznych i mieszkańców – delegacja władz miasta reprezentowana przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zofię Szymańską oraz radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Adama Iwanickiego i Marka Skrzypczyka, która złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła symboliczne znicze na grobie mjr Jana Czarneckiego – żołnierza wyklętego.
 

 
 
 
Określenie "Żołnierze Wyklęci" odnosi się do żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających zbrojny opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. W naszym mieście obchody pamięci "Żołnierzy Wyklętych" odbywają się rokrocznie przy grobie ŚP. mjr Jana Czarneckiego – żołnierza wyklętego, który był od lutego 1942 do stycznia 1945 roku członkiem Armii Krajowej oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Latem 1944 r., walcząc w szeregach 25. Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej, brał udział w walkach toczonych w czasie akcji „Burza”. Stał na czele tomaszowskiego batalionu „Źródło”, który bezpośrednio podlegał dowódcy KWP Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”. Do zadań tomaszowskiej jednostki należało m.in. magazynowanie broni, przeprowadzanie akcji propagandowych oraz zbrojnych, budowanie tajnych bunkrów oraz skrytek. Za swój zbrojny opór Jan Czarnecki został przez władze komunistyczne aresztowany 7 października 1949 r., a następnie skazany na dożywocie. Z więzienia we Wronkach uwolniła Czarneckiego dopiero amnestia ogłoszona w 1956 roku.