Miasto i Powiat podpisały porozumienie – będziemy remontować drogi

554
W ramach intencyjnego porozumienia mają zostać zrealizowane remonty ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórce do ul. Bema, Farbiarskiej wraz z chodnikami na odcinku od ul. Bema do planowanego ronda na ul. Legionów, Zawadzkiej wraz z chodnikami na odcinku od ronda przy ul. Dzieci Polskich do miejsca połączenia z nowym przebiegiem ulicy Zawadzkiej (w rejonie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Chopina), Berka Joselewicza wraz z chodnikami od Placu Kościuszki do ul. Słowackiego oraz Ludwikowskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, który będzie częścią szlaku komunikacyjnego do Spały. Porozumienie zakłada także przebudowanie skrzyżowania ulic Legionów oraz Farbiarskiej, polegające na budowie ronda.

 Bardzo się cieszę, że w końcu współpraca samorządów, powiatowego i miejskiego , może odbywać się w taki sposób, w jaki powinna odbywać się od lat – mówił podczas podpisywania porozumienia prezydent Marcin Witko. – Myślę, że gdyby ta współpraca wyglądała tak cały czas, dzisiaj nasze miasto byłoby w zupełnie innym miejscu. Podpisaliśmy pierwsze porozumienie, na pewno nie ostatnie. To, dotyczy dróg i współpracy na najbliższy okres. Myślę, że będę wyrazicielem wielu mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i serdecznie podziękuję władzom powiatu, że wspólnie chcą przeprowadzać inwestycje na terenie naszego miasta – mówił prezydent Marcin Witko.

 
Przede wszystkim chodziło nam o wspólne działania dla naszego miasta i powiatu. To jest rzecz najważniejsza – podkreślał z kolei Mirosław Kukliński starosta tomaszowski. – Akurat w tym wypadku mówimy tylko o mieście, bo prezydent reprezentuje miasto, ja powiat. Niemniej w Tomaszowie nie brakuje wspólnych obiektów. Takimi inwestycjami, które powinny nas łączyć, są inwestycje drogowe. Nasze porozumienie dotyczy pewnych strategicznych ulic w mieście, bo dziś ulica Hallera jest bardzo zaniedbana, a jest ona tak naprawdę ulicą wjazdową do miasta. Drugą ulicą jest ulica Zawadzka, stan na odcinku od Warszawskiej do Milenijnej jest fatalny. Też chcemy ją przebudować. Na końcu tych ulic mają powstać ronda objazdowe, aby ułatwić komunikacje włączeniową z innych ulic. To nie jest tylko porozumienie, które ma incydentalny charakter. Są to inwestycje strategiczne dla miasta i powiatu – mówił starosta. – Sporo dróg w powiecie jest takich, które wymagają gruntownej przebudowy, gruntowanego remontu, ale również i drogi miejskie nie są w najlepszym stanie, więc doszliśmy z prezydentem do wspólnego zdania, że gdy połączymy siły, na pewno efekt będzie zupełnie inny, lepszy, wymierny. Drogi powiatowe i drogi miejskie będą teraz realizowane razem w porozumieniu miasta i powiatu. Mam nadzieje, że to się przełoży także na inne dziedziny dodał Mirosław Kukliński.
 
To także dobra wiadomość dla rowerzystów – podkreślał prezydent Marcin Witko. Przebudowa ul. Ludwikowskiej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, połączy atrakcje, które są na terenie miasta. Ze Skansenu i Niebieskich Źródeł będzie można ścieżką rowerową jeździć w stronę Spały, tym samym połączymy atrakcje Spały, Inowłodza i Tomaszowa – dodał prezydent.