Chcą się od nas uczyć!

685
Celem spotkania było udowodnienie, że Rada Pożytku to nie tylko ciało konsultacyjne, ale także inicjujące wiele wydarzeń publicznych. Podczas wizyty zostały przedstawione wszelkie przedsięwzięcia zorganizowane wspólnie przez Tomaszowską Radę i samorząd, m.in. Piknik Organizacji Pozarządowych, Informator o podmiotach działających w przestrzeni publicznej, Kampania Społeczna 1%, Konkurs Kreatywności Społecznej. Miniona wizyta może być dowodem na to, że Rada Pożytku stanowi dobrą praktykę w zakresie koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

 
Rada funkcjonuje przy Prezydencie Tomaszowa Mazowieckiego, składa się z 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 3 przedstawicieli Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego oraz 2 radnych miejskich.
Inicjatorem wizyty było Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.