Andrzej Duda w Opocznie

258
"Jeżeli zostanę przez państwa, przez moich rodaków, wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, natychmiast powołam Narodową Radę Rozwoju, bo oczywiście prezydent nie da rady wszystkiego zrobić sam. Po to, żeby przygotować właśnie strategię rozwojową w tych dziedzinach życia, które są strategiczne dla kraju. W tej chwili trzeba naprawić polską gospodarkę budując przyjazny klimat dla funkcjonowania dla przedsiębiorców, tworząc systemy ulg wspierających tworzenie nowych miejsc pracy, tworząc konsorcja dających korzystną ofertę kredytową gwarantowaną przez Skarb Państwa, aby przedsiębiorcy chcieli zainwestować swoje pieniądze, żeby chcieli skorzystać z przygotowanych dla nich instrumentów inwestycyjnych. (…) Mogę Państwu ze swojej strony zagwarantować jedno. Jeśli zostanę prezydentem, będę zdecydowanie wspierał wszystkie te inicjatywy, które będą prowadziły do tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy i tworzenia tego przyjaznego klimatu, o którym mówię. Ale chcę powiedzieć jedno. Ja rozumiem, skąd pochodzi mandat Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, jest wybierany przez naród (…), przez społeczeństwo i dlatego przede wszystkim społeczeństwu powinien służyć." – mówił Andrzej Duda.
Po przemówieniu Andrzej Duda od opoczyńskich twórców ludowych  otrzymał palmę i pisanki wielkanocne natomiast poseł Robert Telus przekazał kandydatowi obraz Matki Bożej Świętorodzinnej.
Po spotkaniu w Opocznie Andrzej Duda odwiedził Ostrów gdzie spotkał się z rodziną zastępczą prowadzoną przez Państwa Urszulę i Piotra Paduchów.