Bezpieczny senior – pogadanka dla emerytów i rencistów

300
Spotkanie dotyczyło osób w wieku poprodukcyjnym, niepracujących emerytów i rencistów i osób niepełnosprawnych. Seniorzy bardzo aktywnie włączyli się w omawianą problematykę, przekazując swoje doświadczenia. Obecni na pogadance obiecali wykazywać się rozsądną nieufnością wobec osób odwiedzających ich domy.