Zalew Sulejowski będzie monitorowany w ramach projektu MONSUL

497
W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji realizujących projekt tj.: Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Norweskiego  Instytutu Badań Wody (NIVA) oraz Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także przedstawiciele samorządów, regionalnej administracji środowiskowej i instytucji związanych z gospodarką wodną.

Prezydent Tomaszowa Marcin Witko mówił podczas konferencji m.in. o działaniach Gminy miasto Tomaszów Mazowiecki mających na celu polepszenie jakości okolicznych wód.

 

 
Chodzi o duży projekt modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji – Mam nadzieję, że ta konferencja a przede wszystkim ten projekt pozwoli nam na to, żeby precyzyjnie określić działania, które będą sprzyjały poprawie tej sytuacji z którą mamy do czynienia teraz – mówił prezydent.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały główne cele projektu, który służyć będzie stworzeniu spójnego i zintegrowanego programu badań wód Zbiornika Sulejowskiego przy wykorzystaniu najnowocześniejszych dostępnych technologii i zaawansowanych narzędzi komputerowych.

źródło: www.witkomarcin.pl