Rusza bezpłatna sterylizacja

549
Wnioski będą przyjmowane i rejestrowane w Wydziale Inżyniera Miasta w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. zgodnie z kolejnością wpływu.

Zabiegi sterylizacji wraz ze znakowaniem wykonywane będą tylko u kotów, które mają założoną książeczkę zdrowia oraz psów, których właściciele do książeczki zdrowia dołączą aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Dlatego do każdego wniosku należy dołączyć kserokopie wyżej wymienionych dokumentów.

W przypadku, gdy zwierzę zostało oznakowane za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) przed przystąpieniem do akcji, to właściciel powinien udokumentować wykonanie tego zabiegu poprzez przedłożenie książeczki zdrowia zwierzęcia zawierającej numer wszczepionego identyfikatora.

Jeżeli właściciel zwierzęcia złoży wniosek bez wymaganych załączników to ma obowiązek ich dostarczenia w terminie 2 dni roboczych. W przeciwnym razie jego zwierzę zostanie wykreślone z wykazu.
Zabiegi sterylizacji będą wykonywane tylko przez lekarza weterynarii wybranego w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego. Nie będzie zatem możliwe ubieganie się o zwrot kosztów zabiegów wykonanych przez innych lekarzy  weterynarii.
W ramach tej akcji zostanie wykonanych maksymalnie 40 zabiegów sterylizacji suk oraz 50 zabiegów sterylizacji kotek.

Niezbędnych informacji można zasięgnąć w Wydziale Inżyniera Miasta Urzędu  Miasta  w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16, Bud. C,  I piętro,  pok. 11 i pod numerem telefonu 44 724 – 23 – 11 wew. 262.