Konkurs Ja i moja Mała Ojczyzna – krajobrazy ziemi tomaszowskiej

533
Prace można nadsyłać lub składać osobiście do dnia 12. maja 2015 r. do siedziby MBP, ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17. czerwca 2015 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tomaszowskiego. Uczestnicy mogą składać na adres Biblioteki prace literackie (np. opowiadanie, esej, list, wiersz) lub plastyczne (np. plakat, rysunek, folder, album fotografii) tematycznie związane z hasłem konkursu.

Organizatorzy X edycji Konkursu, odwołują się do piękna przyrody ożywionej i nieożywionej powiatu tomaszowskiego, a także pragną uwrażliwić młodych ludzi na piękno naszego „małego” świata, sprawić aby dostrzegli i docenili walory krajobrazowe małej ojczyzny. Celem Konkursu jest również docenianie umiejętności i uzdolnień plastycznych i literackich młodzieży. Zależy nam także na budowaniu patriotyzmu lokalnego i promowaniu regionu tomaszowskiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego.


Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe w czterech kategoriach:

o    praca literacka: poezja i proza oraz praca plastyczna:
o    rysunek i inna forma
o    w podziale na dwie grupy wiekowe:
o    uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Monika Koselak, tel. (44) 724-67-39,
e-mail:
instruktor@mbptomaszow.pl

Źródło: Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki