Święto 7 batalionu kawalerii powietrznej

226
Dzień wcześniej 26 marca w godzinach wieczornych żołnierze batalionu spotkali się na Uroczystej Mszy Polowej, koncelebrowanej przez ks. ppłk Piotra Majkę. Po Mszy w blasku tradycyjnych ułańskich ognisk i pochodni przeprowadzony został Uroczysty Capstrzyk. Dla uczczenia pamięci poległych i zmarłych „Siódmaków” oddano salwę honorową.
Główne uroczystości odbyły się na stadionie wojskowym 27 marca, gdzie meldunek od dowódcy uroczystości – majora Mariusza Stańczaka przyjął Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik doktor Stanisław Kaczyński.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili byli dowódcy jednostki, przedstawiciele władz miasta i powiatu, służb mundurowych oraz delegacje zaprzyjaźnionych szkół. Wszystkich gości przywitał dowódca batalionu – podpułkownik Piotr Gołos.
Po podniesieniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i odegraniu Hymnu Narodowego, odczytano postanowienia i rozkazy o wyróżnieniach.
Postanowieniem Prezydenta RP za zasługi męstwa i odwagi w czasie działań bojowych przeciwko atakom terrorystycznym Krzyżem Wojskowym odznaczono kaprala Mariusza Wiśniocha.
Następnie, odczytano Decyzję Prezydenta RP o nadaniu Gwiazdy Iraku oraz Gwiazdy Afganistanu, którymi odznaczono  siedmiu kawalerzystów. Decyzją Ministra Obrony Narodowej czterech żołnierzy odznaczono również medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt wyróżnienia batalionu przez Ministra Obrony Narodowej, za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2014 roku, tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. Dowódca 7 bkpow. ppłk Piotr Gołos w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył jedenastu żołnierzom „Sznur amarantowy z dwoma chwastami”, jak również wraz z matką chrzestną sztandaru 7 bkpow. Panią Zofią Łęgowik oraz weteranem 7 Pułku Ułanów Lubelskich Panem Józefem Adamczykiem wręczył dwudziestu pięciu żołnierzom i pracownikom wojska odznakę pamiątkową 7 batalionu kawalerii powietrznej.
Elementem wieńczącym uroczystość była defilada wojskowa, a oprawę muzyczną całej zbiórki zapewniła orkiestra garnizonowa Sił Powietrznych z Radomia.
Uroczystości poprzedzone były pokazem sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z jego przeznaczeniem i danymi technicznymi. Najmłodsi Tomaszowianie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie oraz poszukać ukrytych w ziemi min- atrap.

Zdjęcia: kpt. Tomasz Pierzak
mjr Mariusz Stańczak/ kpt. Tomasz Pierzak