Przedsiębiorco, zapraszamy do współpracy!

385
W jego trakcie poruszonych zostało wiele ważnych kwestii, które mają przyczynić się do rozwoju miasta i powstawania nowych miejsc pracy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 25 osób, przedsiębiorców i właścicieli terenów inwestycyjnych tzw. "strefy Wistom".  W pierwszej części spotkania prezydent Marcin Witko zaprosił przedsiębiorców do współtworzenia katalogu, który promuje tereny inwestycyjne Tomaszowa Mazowieckiego. Pokazuje grunty i nieruchomości możliwe do zagospodarowania przez potencjalnych inwestorów, zarówno te będące własnością miasta, jak i te będące w rękach prywatnych.  Właściciele niezagospodarowanych terenów wyrazili chęć współpracy oraz zadeklarowali zamieszczenie swoich terenów inwestycyjnych w katalogu.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Urzędem Miasta właścicieli terenów inwestycyjnych i hal usługowo-produkcyjnych  w celu przygotowania tzw. formatek czyli dokumentów wymaganych przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  Zgłoszenia przyjmuje Jakub Olczyk p.o. kierownika Biura Partnerstwa i Rozwoju w Urzędzie Miasta.
Druga część spotkania dotyczyła przyszłości firm, ich inwestycji i trudności na jakie napotykają w codziennej pracy. Najczęściej zgłaszaną sprawą była ta, dotycząca uregulowania dróg na terenie byłych zakładów. W odpowiedzi Prezydent mówił o planach stworzenia nowej drogi łączącej ulicę Spalską z Piaskową, której dofinansowanie możliwe byłoby z środków unijnych. Pojawiały się też zapytania o preferencyjne stawki podatkowe oraz o długość postępowań przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych. Odpowiedzią na te potrzeby ma być powołanie pełnomocnika d/s kontaktu z przedsiębiorcami, który miałby wspomagać i niejako "prowadzić" przedsiębiorców w celu przyspieszenia załatwienia procedur w lokalnych urzędach.