Można składać wnioski na dotacje dotyczące Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Termin mija 15 maja

281


Zarządzenie obejmuje dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych.
Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o
dotację ubiegać mogą się Stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.
Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych:
 1. W zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę przeznacza
się środki w wysokości: 10 000,00 zł
(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp).
 2. W zakresie transportu i łączności przeznacza się środki w wysokości: 3 000,00 zł
(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji dróg dojazdowych i wjazdów do ogrodów
działkowych oraz zakupu kostki brukowej).
 3. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przeznacza się środki
w wysokości: 7 000,00 zł
(wnioski mogą dotyczyć: budowy lub modernizacji ogrodzeń rodzinnych ogrodów działkowych).
Szczegółowych informacji udziela także Wydział Infrastruktury  Biuro Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16 (budynek „C” pokój 9, nr tel. (44) 724-23-11 wew. 258).

Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego